Μα Ουεν Κουεϊ: H βιομηχανικη διοικηση στην Κινα (1965)

 

Μα Ουεν Κουέι: H βιομηχανική διοίκηση στην Κίνα

 

-Πώς διευθύνονται οι βιομηχανικές επιχειρήσεις του Σοσιαλιστικού Κρατικού Τομέα της Κίνας  (σ.μετ.:πριν την Μεγάλη Προλεταριακή Πολιτιστική Επανάσταση)

Αναδημοσίευση από την Επιθεώρηση Πεκίνου τεύχος 9, 26 Φλεβάρη 1965. Το κείμενο μεταφράστηκε και αναρτήθηκε στο Athens Indymedia στις 25/12/2010

Οι βιομηχανικές επιχειρήσεις του σοσιαλιστικού κρατικού τομέα απαιτούν ένα σύστημα διοίκησης που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύγχρονης παραγωγής μεγάλης κλίμακας και ταυτόχρονα βοηθά στην ενίσχυση της επαναστατικής πρωτοβουλίας και δημιουργικότητας της εργατικής τάξης.

Ο δημοκρατικός συγκεντρωτισμός είναι θεμελιώδης στη διοίκηση τόσο του κράτους μας όσο και των βιομηχανικών μας επιχειρήσεων του σοσιαλιστικού κρατικού τομέα. Ο σ. Λιού Σιάο Σι έχει επισημάνει: «Το σύστημα που υιοθετήθηκε στη διοίκηση των επιχειρήσεών μας είναι ένα σύστημα που συνδυάζει έναν υψηλό βαθμό συγκεντρωτισμού με έναν υψηλό βαθμό δημοκρατίας. Όλες οι επιχειρήσεις πρέπει να υπόκεινται στην ενοποιημένη ηγεσία και σχεδιασμό του [Κομμουνιστικού] Κόμματος και του κράτους, και, με την τήρηση αυστηρής εργατικής πειθαρχίας, να εξασφαλίζεται η ενότητα θέλησης και δράσης στις μάζες. Ταυτόχρονα, πρέπει να ξεδιπλώνεται πλήρως η πρωτοβουλία και δημιουργικότητα των εργατών, να αναπτύσσεται ο ελεγκτικός ρόλος των μαζών και να τις βάζουμε να συμμετέχουν στη διοίκηση των επιχειρήσεών τους»1.

Όλη η διοίκηση στις επιχειρήσεις μας πρέπει να είναι σύμφωνη με το πνεύμα του δημοκρατικού συγκεντρωτισμού. Αυτό ταιριάζει πλήρως με τη σοσιαλιστική φύση των βιομηχανικών μας επιχειρήσεων και των αντικειμενικών απαιτήσεων της σύγχρονης βιομηχανικής παραγωγής. Τόσο η φύση της ιδιοκτησίας από όλους τους ανθρώπους των επιχειρήσεων όσό και η υψηλά κοινωνικοποιημένη φύση της σύγχρονης βιομηχανικής παραγωγής επιζητούν μια υψηλή συγκεντροποιημένη και ενιαία ηγεσία. Χωρίς αυτό, η κοινωνικοποιημένη παραγωγή δεν μπορεί να διεξάγεται ομαλά, ούτε μπορούν οι αρχές, οι πολιτικές και τα σχέδια του Κομμουνιστικού Κόμματος και του κράτους να εφαρμόζονται πλήρως. Αλλά η συγκεντροποιημένη ηγεσία των σοσιαλιστικών βιομηχανικών επιχειρήσεων, είναι θεμελιωδώς διαφορετική από την αυθαίρετη δικτατορία που υπάρχει στις καπιταλιστικές επιχειρήσεις. Μπορεί και πρέπει να συνδυάζεται με τη διευρυμένη δημοκρατία. Το σύστημά μας του δημοκρατικού συγκεντρωτισμού είναι συγκεντρωτισμός βασισμένος στη δημοκρατία, και δημοκρατία υπό συγκεντροποιημένη ηγεσία.

Καθοδηγώντας τη σοσιαλιστική οικοδόμηση στην Κίνα, το Κόμμα μας έχει αναπτύξει ένα ολόκληρο σύστημα διοίκησης που έχει ενοποιήσει έναν υψηλό βαθμό συγκεντρωτισμού με έναν υψηλό βαθμό δημοκρατίας. Η πράξη έχει αποδείξει ότι η σωστή εφαρμογή του συντελεί στο να δημιουργούμε στις βιομηχανικές μας επιχειρήσεις μια σφριγηλή και ζωντανή πολιτική ατμόσφαιρα όπου υπάρχει συγκεντρωτισμός και δημοκρατία, πειθαρχία και ελευθερία, ενότητα θέλησης και προσωπική ελευθερία σκέψης. Ως αποτέλεσμα, τα προβλήματα που ανακύπτουν στις επιχειρήσεις μπορούν να επιλύονται πιο σωστά και η παραγωγή να αναπτύσσεται με μεγαλύτερα, γρηγορότερα, καλύτερα και περισσότερο οικονομικά αποτελέσματα.

Τα ακόλουθα είναι μεταξύ διαφόρων κύριων πτυχών αυτού του συστήματος διοίκησης: ο διευθυντής αναλαμβάνει πλήρη ευθύνη υπό τη συλλογική ηγεσία της επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος, υπάρχει μια συνδιάσκεψη εκπροσώπων στελεχών και εργατών, τα στελέχη συμμετέχουν στην εργασία και οι εργάτες συμμετέχουν στη διοίκηση, και στενή συνεργασία υπάρχει μεταξύ στελεχών, τεχνικού προσωπικού και εργατών.

Ο διευθυντής αναλαμβάνει πλήρη ευθύνη υπό τη συλλογική ηγεσία της Κομματικής Επιτροπής

Η ανάληψη πλήρους ευθύνης από το διευθυντή υπό τη συλλογική ηγεσία της κομματικής επιτροπής είναι μια βασική πτυχή του συστήματος διοίκησης στις βιομηχανικές επιχειρήσεις του κράτους μας. Η ουσία αυτού έγκειται στην κατάλληλη συγχώνευση  της συλλογικής ηγεσίας και της προσωπικής ευθύνης με την ηγεσία του κόμματος ως πυρήνα.

Η συλλογική ηγεσία είναι η βασική αρχή και σταθερή παράδοση στο κόμμα μας με τη δεδομένη ηγεσία. Στο άρθρο του «Για την ενίσχυση του συστήματος των κομματικών επιτροπών» ο σ. Μάο Τσε Τουνγκ έδωσε μια περιεκτική συνόψιση της επιτυχημένης εμπειρίας που αποκτήθηκε από το κόμμα μας με την άσκηση συλλογικής ηγεσίας. Επισήμαινε εκεί ότι «όλα τα σημαντικά προβλήματα (σίγουρα, όχι τα μη σημαντικά, αμελητέα προβλήματα, ή τα προβλήματα η επίλυση των οποίων έχει ήδη αποφασιστεί μετά από συζήτηση σε συνεδριάσεις και χρειάζονται μόνο υλοποίηση) πρέπει να υποβάλλονται στην επιτροπή για συζήτηση, και τα μέλη της επιτροπής που είναι παρόντα θα πρέπει να εκφράζουν τις απόψεις τους πλήρως και να λαμβάνουν συγκεκριμένες αποφάσεις που έπειτα θα πρέπει να υλοποιούνται από τα σχετιζόμενα μέλη»2

Γιατί πρέπει να υιοθετούμε τη συλλογική ηγεσία του κόμματος και να επιμένουμε να αποφασίζονται όλα τα σημαντικά προβλήματα από τη συλλογικότητα και όχι από μεμονωμένα άτομα; Αυτό συμβαίνει γιατί οι διαφορετικές απόψεις των μαζών και οι διάφορες πτυχές των αντικειμενικών πραγμάτων στην πορεία της ανάπτυξής τους μπορούν πιο περιεκτικά να αντανακλώνται σε συλλογικές συζητήσεις με την κατάθεση διαφορετικών απόψεων. Με αυτό τον τρόπο, οι εμπειρίες των μαζών και οι απόψεις τους μπορούν να συναντηθούν και να συνοψιστούν πιο σωστά και να ληφθούν αποφάσεις που να είναι πιο βασισμένες στην πραγματικότητα. Αυτό έχει πλήρως προκύψει από την εμπειρία του κόμματός μας στην καθοδήγηση της επανάστασης και της οικοδόμησης επί μακρό χρονικό διάστημα.

Στις κρατικά ελεγχόμενες βιομηχανικές μας επιχειρήσεις, ο τεχνικός εξοπλισμός για την παραγωγή είναι σύγχρονος, ο καταμερισμός εργασίας πιο διευρυμένος, οι δεσμοί μεταξύ των διαφόρων τμημάτων πιο στενή και η παραγωγή είναι υψηλή τεχνικά και επιστημονικά και κοινωνικοποιημένη. Ταυτόχρονα, η πάλη μεταξύ αστικής και προλεταριακής ιδεολογίας και μεταξύ των δρόμων του σοσιαλισμού και του καπιταλισμού διεξάγεται με διάφορες μορφές σε κάθε πτυχή των επιχειρήσεων. Το πρόβλημα της διοίκησης είναι, επομένως, πολύ σύνθετο. Προκειμένου να συγκεντρωθούν και να συνοψισθούν οι γνώμες των μαζών και η εμπειρία τους με έναν σωστό τρόπο και επιτυχώς να διεξαχθεί η ταξική πάλη και η πάλη για τα παραγωγικά και επιστημονικά πειράματα, πρέπει η ηγεσία των επιχειρήσεων να υιοθετεί την κομματική αρχή της συλλογικής ηγεσίας.

Η εμπειρία έχει αποδείξει ότι εξαιρετικά αποτελέσματα επιτυγχάνονται σε εκείνες τις επιχειρήσεις όπου σωστά συνενώνεται η συλλογική ηγεσία και προσωπική ευθύνη με το κόμμα ως πυρήνα γιατί 1) περισσότερο σωστές αποφάσεις λαμβάνονται μέσω της συλλογικής συζήτησης στην κομματική επιτροπή και με το να  βασιζόμαστε στην εμπειρία και σοφία της συλλογικότητας και 2) η μέθοδος της ηγεσίας που χαρακτηρίζεται από τον επιμερισμό ευθύνης και τη μαζική γραμμή χρησιμοποιείται για την εξασφάλιση της πραγματοποίησης διάφορων σημαντικών μέτρων. Ακριβώς εξαιτίας αυτού, το 8ο Πανεθνικό Συνέδριο του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος το 1956 ξεκάθαρα διατύπωσε ότι η αρχή της ανάληψης πλήρους ευθύνης από το διευθυντή υπό τη συλλογική ηγεσία της κομματικής επιτροπής πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή σε όλες τις βιομηχανικές επιχειρήσεις.

Αναμφίβολα, με τη συλλογική ηγεσία της Κομματικής Επιτροπής, δεν εννοούμε την εγκατάλειψη της προσωπικής ευθύνης. Αντιθέτως, η συλλογική ηγεσία και η προσωπική ευθύνη αλληλοσυμπληρώνονται, και δεν μπορεί να αγνοούνται. Η συλλογική ηγεσία μπορεί να προκύπτει μόνο με τον καταμερισμό ευθύνης σε μεμονωμένα άτομα, ενώ ο ρόλος των τελευταίων μπορεί να αναδεικνύεται πλήρως μόνο με το συνδυασμό της εμπειρίας και σοφίας τους με εκείνα της συλλογικότητας, μέσω της συλλογικής ηγεσίας.

Η υψηλά συγκεντροποιημένη παραγωγή των κρατικά ελεγχόμενων βιομηχανικών επιχειρήσεων χρειάζεται υψηλά ενοποιημένο έλεγχο και απαιτεί ο διευθυντής να αναλαμβάνει την ευθύνη για την τρέχουσα και τυπική παραγωγική και διοικητική δουλειά υπό την ηγεσία της κομματικής επιτροπής. Αν δεν αναλαμβάνει αυστηρά ο διευθυντής πλήρη ευθύνη υπό την συλλογική ηγεσία της κομματικής επιτροπής, προκύπτει μια κατάσταση σύγχυσης στην οποία τα καθήκοντα του καθενός δεν είναι ξεκάθαρα συγκεκριμένα και κανένας δεν φέρει ευθύνη. Όπως ο Λένιν είχε πει: «Με κάθε τρόπο, και σε κάθε περίπτωση, χωρίς εξαίρεση, οι μέθοδοι των επιτροπών πρέπει να συνοδεύονται από τον πιο συγκεκριμένο ορισμό της προσωπικής ευθύνης σε κάθε μεμονωμένο άτομο για μια ξεκάθαρα ορισμένη δουλειά. Η ανευθυνότητα εξαιτίας της επίκλησης της μεθόδου των επιτροπών είναι το πιο επικίνδυνο κακό»3. Η ίδια μας η εμπειρία έχει αποδείξει την ορθότητα του ισχυρισμού αυτού.

Συνδιασκέψεις Εκπροσώπων Στελεχών και Εργατών

Η συνδιάσκεψη εκπροσώπων των στελεχών και των εργατών είναι ένα σημαντικό μέσο για τη διεύρυνση της δημοκρατίας και για να βάζουμε τις μάζες των στελεχών και των εργατών να παίρνουν μέρος στη διεύθυνση και να επιβλέπουν το έργο της διοίκησης. Ο σ. Τενγκ Χσιάο Πινγκ έχει πει: «Η συνδιάσκεψη των εκπροσώπων των στελεχών και των εργατών  υπό την ηγεσία της επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος είναι ένα καλό μέσο για τη διεύρυνση της δημοκρατίας στις επιχειρήσεις, για το τράβηγμα των εργατών και των στελεχών στη συμμετοχή στη διοίκηση και το ξεπέρασμα της γραφειοκρατίας. Είναι μια αποτελεσματική μέθοδος ορθής διαχείρισης των αντιθέσεων μεταξύ του λαού». Η συνδιάσκεψη βοηθά στη συνένωση της συγκεντροποιημένης ηγεσίας με την ανάδειξη και την εφαρμογή της πρωτοβουλίας των μαζών των στελεχών και των εργατών, ενδυναμώνοντας έτσι, ταυτόχρονα, τη συγκεντροποιημένη ηγεσία από τα πάνω ως τα κάτω και κατοχυρώνοντας την επίβλεψη από τις μάζες από τα κάτω. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη συνεχή βελτίωση της διοικητικής δουλειάς και την εξασφάλιση της πλήρους εφαρμογής των κρατικών πλάνων.

Στις κρατικά ελεγχόμενες βιομηχανικές επιχειρήσεις, η συνδιάσκεψη των εκπροσώπων των στελεχών και των εργατών είναι μια σημαντική μορφή μέσω της οποίας όλα τα στελέχη και όλοι οι εργάτες μπορούν να συμμετέχουν στη διοίκηση. Η συνδιάσκεψη μπορεί να ακούσει και να συζητήσει την έκθεση πεπραγμένων του διευθυντή για το έργο της επιχείρησης, να εξετάσει και να συζητήσει όλα τα παραγωγικά, χρηματοδοτικά, τεχνολογικά και μισθολογικά πλάνα όπως και τα κύρια μέτρα για την υλοποίησή τους, να ελέγχει τακτικά την εφαρμογή αυτών των πλάνων και να προωθεί προτάσεις. Μπορεί να εξετάζει και να συζητεί τη χρήση των μπόνους στην επιχείρηση, για την ευημερία, την ιατρική και εργατική προστασία και τα οικονομικά του συνδικάτου όπως και άλλα κονδύλια που να αποδίδονται για το βιοτικό επίπεδο και την ευημερία του επιτελείου και των εργατών. Με την προϋπόθεση ότι οι οδηγίες και οι αποφάσεις που λαμβάνονται από ανώτερα όργανα δεν παραβιάζονται, η συνδιάσκεψη μπορεί να υιοθετήσει αποφάσεις για το ξόδεμα αυτών των παραπάνω κονδυλίων και να δώσει την ευθύνη στο διοικητικό ή άλλα τμήματα που τα αφορούν για την υλοποίηση της εκάστοτε δαπάνης. Μπορεί να ασκήσει κριτική σε κάθε ηγέτη της επιχείρησης και, όταν το κρίνει απαραίτητο, να κάνει προτάσεις στις ανώτερες διοικητικές αρχές για την τιμωρία ή την απόλυση αυτών των ηγετών που σοβαρά παραβλέπουν τα καθήκοντά τους και συμπεριφέρονται άσχημα. Αν υπάρχει διαφωνία με τις αποφάσεις των ανώτερων διοικητικών αρχών, η συνδιάσκεψη μπορεί να προωθήσει τις δικές της προτάσεις, αλλά αν οι ανώτερες αρχές επιμείνουν στις αρχικές αποφάσεις έπειτα από ενδελεχή μελέτη, πρέπει να υλοποιηθούν αυτές.

Να γιατί η συνδιάσκεψη των εκπροσώπων των στελεχών και των εργατών είναι ένα σημαντικό μέσο για την ανάπτυξη της δημοκρατίας και το μπάσιμο των στελεχών και των εργατών στη διοίκηση σε όλο το εργοστάσιο. Μέσω αυτής της συνδιάσκεψης, οι κομματικές αρχές και πολιτικές μπορούν καλύτερα να εφαρμοστούν σε επίπεδο μαζών, οι σχέσεις μεταξύ των συμφερόντων του κράτους και εκείνων των στελεχών και των εργατών της δεδομένης επιχείρησης μπορούν ορθά να διαχειριστούν, εκείνες μεταξύ της διοίκησης, από τη μια, και του συνδικάτου και των μαζών των στελεχών και των εργατών, από την άλλη, να μπορούν σωστά να ρυθμιστούν: και ταυτόχρονα, η σοσιαλιστική συνείδηση των στελεχών και των εργατών και το αίσθημα ευθύνης τους ως κύριων του οίκου τους να ανεβεί, να ενισχυθεί η επίβλεψη των μαζών επί της διοικητικής δουλειάς, και να προωθηθεί η βελτίωση της διοίκησης.

Η συνδιάσκεψη των εκπροσώπων των στελεχών και των εργατών συγκαλείται τακτικά και προεδρεύεται από το συνδικάτο. Στο διάστημα μεταξύ δύο συνδιασκέψεων, η καθημερινή της δουλειά ασκείται από το  υπό την ηγεσία της επιχειρησιακής κομματικής επιτροπής συνδικάτο και με την ενεργή υποστήριξη και συντονισμό με τη διοίκηση της επιχείρησης.

 

Τα στελέχη συμμετέχουν στη σωματική εργασία και οι εργάτες στη διοίκηση

Άλλο ένα σημαντικό μέσο ορθούς εφαρμογής της μαζικής γραμμής στη διοίκηση των βιομηχανικών επιχειρήσεων είναι η συμμετοχή των στελεχών στη σωματική εργασία και η συμμετοχή των εργατών στη διοίκηση. Αυτό είναι επίσης ένα μέσο πολύ σημαντικό για την ορθή διαχείριση των αντιθέσεων ανάμεσα στο λαό και των αντιθέσεων μεταξύ όσων απασχολούνται στην παραγωγή και όσων στη διοίκηση.

Σχετικά με τη σημασία της συμμετοχής των στελεχών στην εργασία, η Κεντρική Επιτροπή του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος έχει επισημάνει: «Όταν τα ηγετικά στελέχη παίρνουν μέρος στην παραγωγική εργασία και γίνονται ένα με τις μάζες, αυτό βοηθά στην έγκαιρη ανακάλυψη και πρακτική επίλυση των προβλημάτων, βοηθά στη βελτίωση του στυλ ηγεσίας και επομένως καθιστά ευκολότερη την αποφυγή και το ξεπέρασμα πολλών λαθών γραφειοκρατίας, σεχταρισμού και υποκειμενισμού, και βοηθά στην αλλαγή της στάσης απέχθειας έναντι της σωματικής εργασίας που υπάρχει στην κοινωνία… Η Κεντρική Επιτροπή ισχυρίζεται ότι εφόσον είναι ικανά για σωματική εργασία, όχι μόνο τα στελέχη που δουλεύουν σε επίπεδο επαρχίας, περιφέρειας και χσιάνγκ, αλλά και το βασικό στελεχιακό προσωπικό των κομματικών επιτροπών σε διάφορα επίπεδα ανώτερα της επαρχίας και τα ηγετικά κομματικά στελέχη που εργάζονται σε κυβερνητικά όργανα και λαϊκές οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων των μελών της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, πρέπει να αφιερώνουν κάποιο χρόνο κάθε έτος για να ασκούν κάποια φυσική εργασία»4. Η Κεντρική Επιτροπή επίσης επεσήμαινε ότι «Η κομματική μας παράδοση διατήρησης στενούς επαφής με τις μάζες και σκληρής δουλειάς και λιτής ζωής πρέπει να συνεχιστεί. Η συμμετοχή στη σωματική εργασία από τα ηγετικά στελέχη σε όλα τα επίπεδα βοηθά στη βαθμιαία ενοποίηση πνευματικής και σωματικής εργασίας και αποτελεί ένα σύστημα όπου αυτή η λαμπρή παράδοση μπορεί να συνεχιστεί».

Η εμπειρία έχει δείξει ότι με την τακτική συμμετοχή στη σωματική εργασία και την παραγωγή προκειμένου να ασκείται επιτόπια ηγεσία, τα στελέχη μπορούν να εξοικειώσουν τις μάζες με τις κομματικές πολιτικές πιο άμεσα και πιο κατάλληλα και οι σχέσεις τους με τις μάζες να γίνουν στενότερες. Με αυτό τον τρόπο, η πρωτοβουλία των μαζών και η αίσθηση ευθύνης των εργατών ως κύριων του οίκου τους μπορεί σε μεγάλο βαθμό να ενθαρρυνθεί.

Με τη συμμετοχή στην εργασία, τα στελέχη μπορούν να βελτιώσουν το στυλ δουλειάς τους και τη μέθοδο ηγεσίας τους. Πηγαίνοντας τακτικά στο παραγωγικό μέτωπο, παίρνοντας μέρος στην εργασία και εξοικειώνοντας τους εαυτούς τους με τις συνθήκες που επικρατούν εκεί, τα στελέχη σε ηγετικά πόστα είναι σε θέση να συνδυάζουν τις γενικές ντιρεκτίβες με συγκεκριμένες οδηγίες και να ανακαλύπτουν και ορθά να επιλύουν προβλήματα, δίνοντας έτσι καλύτερη ηγεσία στην παραγωγή.

Η υιοθέτηση της πρακτικής της συμμετοχής των στελεχών στη σωματική εργασία και το στυλ δουλειάς που ενσαρκώνει την κομματική μαζική γραμμή είναι, επομένως, μεγάλης σημασίας για τη βελτίωση της διοίκησης των βιομηχανικών επιχειρήσεων και την προώθηση της βιομηχανικής παραγωγής. Επιπλέον, με τη συμμετοχή στην εργασία και τη διατήρηση στενών επαφών με τις μάζες, τα στελέχη μπορούν να ανεβάσουν το επίπεδό τους ιδεολογικής και πολιτικής συνείδησης και έτσι να προωθήσουν τη δική τους επαναστατικοποίηση. Παράλληλα, μπορούν να μαθαίνουν τεχνικές της παραγωγής και σταδιακά να γίνονται στελέχη που είναι τόσο πολιτικά όσο και επαγγελματικά προχωρημένοι.

Με δυο λόγια, έχοντας στελέχη που συμμετέχουν στην εργασία μπορούμε να αποφύγουμε τη γραφειοκρατία και να εμποδίσουμε το ρεβιζιονισμό και το δογματισμό. Για το σοσιαλιστικό σύστημα, αυτό είναι ένα ζήτημα θεμελιώδους σημασίας.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους τα στελέχη παίρνουν μέρος στην εργασία στις βιομηχανικές επιχειρήσεις. Μερικοί από αυτούς είναι οι ακόλουθοι: να εργάζονται σε μια βάρδια εργατών για να κάνουν έρευνες και μελέτες: να εργάζονται σε μια βάρδια για να βρίσκουν λύσεις σε τρέχοντα προβλήματα: να ζουν και να εργάζονται μαζί με μια βάρδια που μένει πίσω προκειμένου να τη βοηθήσουν να φτάσει τις άλλες: να εργάζονται σε μια βάρδια όπου οι συνθήκες είναι δυσκολότερες και σκληρότερες: να εργάζονται σε μια βάρδια όπου γίνεται η πιο σοβαρή και κρίσιμη δουλειά ή αντιμετωπίζει πολύπλοκες συνθήκες. Μερικές επιχειρήσεις έχουν καθιερώσει τη συμμετοχή των στελεχών στην εργασία με έναν τακτικό τρόπο, απαιτώντας από αυτά να κάνουν σωματική εργασία σε μια συγκεκριμένη ημέρα (ή ημέρες) την εβδομάδα, σε ένα συγκεκριμένο πόστο και με συγκεκριμένες ευθύνες και, όταν αποκτούν τις δεξιότητες επαρκώς, να υλοποιούν μια νόρμα ενός απλού εργάτη. Αυτό είναι καλή εμπειρία. Αλλά οποιαδήποτε και να είναι η μορφή που επιλέγεται, όταν τα στελέχη συμμετέχουν στην εργασία, πρέπει ταυτόχρονα να βοηθούν στην οργάνωση της παραγωγής και να κάνουν ιδεολογική και πολιτική δουλειά.

Η συμμετοχή των εργατών στη διοίκηση αποτελεί την ενσάρκωση των κομματικών αρχών της καλής λειτουργίας των επιχειρήσεων με το να βασιζόμαστε στην εργατική τάξη. Αυτό παίρνει διάφορες μορφές. Πέραν της προαναφερθείσας συνδιάσκεψης των εκπροσώπων των στελεχών και των εργατών, οι εργάτες συμμετέχουν στη διοίκηση της καθημερινής δουλειάς των παραγωγικών ομάδων. Ως αποτέλεσμα της συμμετοχής των εργατών στη διοίκηση, η συγκεντροποιημένη ηγεσία των επιχειρήσεων μπορεί να τεθεί σε μια πιο διευρυμένη μαζική βάση, η διοίκηση από το διευθυντικό προσωπικό και εκείνη από τις μάζες μπορεί πιο στενά να συνδεθούν και η διοίκηση καλύτερα να ανταποκρίνεται στην ανάγκη για την ανάπτυξη της παραγωγής, και σταθερά να της δίνεται ώθηση.

Ταυτόχρονα, με τη συμμετοχή στη διοίκηση, οι εργάτες μπορούν περαιτέρω να βελτιώνονται: μπορούν να βελτιώνουν τις παραγωγικές τους ικανότητες και σταθερά να ανεβάζουν το επίπεδο της ταξικής τους συνείδησης όπως και να βελτιώνουν τις οργανωτικές τους ικανότητες και να μαθαίνουν τη δουλειά της διοίκησης. Με αυτό τον τρόπο, ο ρόλος των εργατών ως κύριων του οίκου τους μπορεί να πραγματώνεται πλήρως στη σοσιαλιστική οικοδόμηση και στη ζωή του κράτους όπως και στη διοίκηση των βιομηχανικών επιχειρήσεων.

 

Στενή Συνεργασία μεταξύ ηγετικών στελεχών, τεχνικού προσωπικού και εργατών

Η στενή συνεργασία μεταξύ ηγετικών στελεχών, τεχνικού προσωπικού και εργατών των βιομηχανικών επιχειρήσεων για τη μελέτη και επίλυση των προβλημάτων των παραγωγικών τεχνικών και της διοίκησης είναι μια πρακτική εφαρμογή της κομματικής μαζικής γραμμής την περίοδο της σοσιαλιστικής οικοδόμησης. Το να τίθενται σε εφαρμογή τεχνικές πολιτικές, τεχνικά μέτρα, μεθόδους διοίκησης κ.ο.κ., για την ανάπτυξη της παραγωγής, προκαλεί μια σειρά σύνθετων προβλημάτων. Για να φτάσουμε στις σωστές αποφάσεις και για να τις εφαρμόσουμε πλήρως χρειάζεται ένα υψηλό επίπεδο πολιτικής και ταξικής συνείδησης και μια καλή γνώση των οικονομικών ζητημάτων, των φυσικών επιστημών και των τεχνικών. Επομένως, είναι απαραίτητο να βασιζόμαστε στην πρωτοβουλία και δημιουργικότητα των εργατών, του τεχνικού και διοικητικού προσωπικού και να φέρνουμε τη γνώση τους και την εμπειρία τους στο δρόμο της εφαρμογής. Η στενή συνεργασία μεταξύ των ηγετικών στελεχών, του τεχνικού προσωπικού και των εργατών είναι ένας καλός τρόπος για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο.

Αυτή η μέθοδος όχι μόνο ενθαρρύνει την πρωτοβουλία των ευρέων μαζών, αλλά επίσης κάνει πράξη την πρωτοβουλία του τεχνικού  προσωπικού- εκείνων που είναι καλύτερα από τεχνικής άποψης όσο και των άλλων. Επίσης βοηθά στην ενοποίηση των πολιτικών με τις τεχνικές, των πολιτικών με την επαγγελματική δουλειά, του ηγετικού προσωπικού με τις μάζες, της θεωρίας με την πράξη, και της εκλαΐκευσης με την άνοδο των στάνταρντ, και έτσι γρήγορα ανεβάζει το τεχνικό και θεωρητικό επίπεδο των εργατών όπως και να βελτιώνει την ιδεολογική ανάπλαση των διανοούμενων.  Με αυτό τον τρόπο, θα είναι επίσης εφικτό βαθμιαία να μειώνεται η διαφορά μεταξύ πνευματικής και σωματικής εργασίας, και να αναπτύσσεται πιο γρήγορα η επιστήμη και η τεχνολογία.

Μέσω των συνδιασκέψεων των εκπροσώπων των εργατών και των στελεχών, της συμμετοχής των στελεχών στη σωματική εργασία και της συμμετοχής των εργατών στη διοίκηση, και της συνεργασίας μεταξύ των ηγετικών στελεχών, του τεχνικού προσωπικού και των εργατών, οι βιομηχανικές επιχειρήσεις είναι σε θέση να αναπτύσσουν, υπό τη συγκεντροποιημένη και ενοποιημένη ηγεσία, την πολιτική δημοκρατία και τη δημοκρατία  σχετικά με τα ζητήματα της παραγωγής, της τεχνικής και των οικονομικών ζητημάτων.

Η  ενίσχυση της πολιτικής δημοκρατίας υπάρχει για να εξασφαλίζεται ότι οι μάζες των στελεχών και των εργατών έχουν το δικαίωμα να παλεύουν σε ό,τι είναι ενάντιο στις κομματικές ή κρατικές πολιτικές, ή που παραβιάζει το νόμο και την τάξη, και ότι κάθε στέλεχος και εργάτης έχουν το δικαίωμα να ασκούν κριτική στα στελέχη στις συνεδριάσεις. Αυτό βοηθά στο ανέβασμα της ταξικής συνείδησης των στελεχών και των εργατών, στη ρύθμιση των εσωτερικών σχέσεων και την ενίσχυση της εσωτερικής ενότητας.

Η διεύρυνση της δημοκρατίας σε ζητήματα σχετικά με την παραγωγή και τις τεχνικές υπάρχει για να ενθαρρύνει τις ευρείες μάζες να παίρνουν μέρος στη διοίκηση της παραγωγής και των τεχνικών ζητημάτων, για το συντονισμό της διοίκησης των μαζών με εκείνη του διευθυντικού προσωπικού, για την κινητοποίηση των στελεχών και των εργατών ώστε να συζητάνε τα παραγωγικά πλάνα και τα σημαντικά προβλήματα της παραγωγής και της τεχνικής και να προχωρούν σε τεχνολογικές καινοτομίες.

Η ανάπτυξη της οικονομικής δημοκρατίας υπάρχει για να συμμετέχουν οι εργάτες στο έργο της διοικητικής και χρηματοδοτικής εργασίας.  Η πλήρης διεύρυνση της πολιτικής δημοκρατίας και της δημοκρατίας στα ζητήματα σχετικά με την παραγωγή και τις τεχνικές, και η οικονομική δημοκρατία θα ενθαρρύνουν την πρωτοβουλία των στελεχών και των εργατών και θα πετύχουν το στόχο της ενίσχυσης της ενότητας, της επίτευξης πειθαρχίας, της βελτίωσης της διοίκησης και της ανάπτυξης της παραγωγής.

Κανόνες και Διαδικασίες

Άλλο ένα σημαντικό πρόβλημα στη διοίκηση των βιομηχανικών επιχειρήσεων είναι η αναγκαιότητα της αλλαγής, σε ένα επαναστατικό πνεύμα, εκείνων των κανόνων και των διαδικασιών των βιομηχανικών επιχειρήσεων που είναι πλέον εκτός πραγματικότητας, ή έχουν καταστεί παράλογοι, και η υιοθέτηση νέων, ορθολογικών κανόνων και διαδικασιών και η υλοποίησή τους.

Καμία σύγχρονη βιομηχανική επιχείρηση δεν μπορεί ούτε για λεπτό χωρίς κανόνες και συγκεκριμένες διαδικασίες. Όλοι όσοι σωστά αντανακλούν τους αντικειμενικούς νόμους που διέπουν τις παραγωγικές διαδικασίες μιας επιχείρησης, χρησιμεύουν στην προώθηση της πρωτοβουλίας και της δημιουργικότητας των μαζών και βοηθούν στην προώθηση της ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων. Εκείνοι που δεν αντανακλούν σωστά τις σχέσεις του ανθρώπου με τον άνθρωπο στην παραγωγική εργασία και που παραβιάζουν τους αντικειμενικούς νόμους των παραγωγικών λειτουργιών, παρεμποδίζουν την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων. Η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος έχει επισημάνει: «Οι ισχύοντες νόμοι και διαδικασίες που δεν οδηγούν στην ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων θα εκτοπίζονται σταθερά από τις νέες δημιουργίες των μαζών κατά τη διάρκεια του κινήματος [εναντίον της σπατάλης, των υπερβολών και του συντηρητισμού]. Πρέπει να μελετούμε επισταμένα τις δημιουργίες των μαζών, να αναθεωρούμε πεπαλαιωμένους κανόνες και διαδικασίες ανάλογα με τις ανάγκες της ανάπτυξης και τους ελέγχους στην πράξη από τις μάζες. Όσοι πραγματικά εμποδίζουν την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων και μπορούν πράγματι να αναθεωρούνται, πρέπει άμεσα να τροποποιούνται»5.

Οι σοσιαλιστικές βιομηχανικές επιχειρήσεις πρέπει να αλλάζουν τους παράλογους κανόνες και θεσπισμένες διαδικασίες και ταυτόχρονα συνετά να αντικαθίστανται από όσους είναι ορθολογικοί: μόνο έτσι μπορεί η παραγωγή και η διοίκηση να λαμβάνουν χώρα ομαλά στις βιομηχανικές επιχειρήσεις και να προωθείται η ανάπτυξη της παραγωγής συνεχώς.

Η υιοθέτηση ή εγκατάλειψη κάθε κανόνα ή διαδικασίας πρέπει να διέπεται από την αρχή «από τις μάζες, και πάλι προς τις μάζες», και, επομένως, να βασίζεται στην πρακτική εμπειρία των μαζών. Μόνο όσα δημιουργήματα των μαζών έχουν επανειλημμένα ελεγχθεί, εγκριθεί, αποδειχθεί στην πράξη και επαληθευτεί ως επιτυχή πρέπει να περιλαμβάνονται στους κανόνες και τις διαδικασίες. Αυτοί πρέπει σταθερά να βελτιώνονται και να τελειοποιούνται στην πορεία της εφαρμογής τους. Ωστόσο, για μια δεδομένη περίοδο, θα πρέπει να υπάρχει ένας συγκεκριμένος βαθμός σταθερότητας. Η υιοθέτηση ή εγκατάλειψη σημαντικών κανόνων και διαδικασιών πρέπει να έχουν την έγκριση της ανώτερης ηγεσίας των σχετικών τμημάτων.

Με αυτό τον τρόπο, η παραγωγή και η διοίκηση των βιομηχανικών επιχειρήσεων μπορεί να λάβει χώρα με έναν πιο συντεταγμένο τρόπο, πιο ήρεμο και, μέσω της πρακτικής εφαρμογής της παραγωγής και της διοίκησης, μπορούμε σταθερά να αναγνωρίζουμε και να διατυπώνουμε νέους νόμους της παραγωγής και της διοίκησης, σταθερά να ξεπερνάμε τις παλιές δυνάμεις της συνήθειας, και πραγματικά να γινόμαστε κύριοι των κανόνων και των διαδικασιών.
_______________

  1. Χαιρετιστήριο κείμενο του σ. Λιου Σιάο Σι εκ μέρους της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας στο 8ο Πανκινεζικό Συνέδριο των Συνδικάτων (2 Δεκέμβρη 1957)
  2. «Για την Ενίσχυση του Συστήματος των Κομματικών Επιτροπών», Διαλεχτά Έργα του Μάο Τσε Τουνγκ, Πεκίνο, 1961, 4ος τόμος, σ.267
  3. Λένιν «Όλα για τον αγώνα ενάντια στο Ντενίκιν!», Διαλεχτά Έργα σε 2 τόμους, Μόσχα, 1952, 2ος τόμος, 2ο τμήμα, σ.242
  4. Οδηγία της Κεντρικής Επιτροπής του Κινέζικου Κομμουνιστικού Κόμματος σχετικά με τη συμμετοχή στη σωματική εργασία από τα ηγετικά στελέχη κάθε επιπέδου (10 Μάη 1957)
  5. Οδηγία της Κεντρικής Επιτροπής του Κινέζικου Κομμουνιστικού Κόμματος σχετικά με το Κίνημα εναντίον της Σπατάλης, των υπερβολών και του συντηρητισμού(3 Μάρτη 1958)
Advertisements

Tagged: , , , , ,

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: