Συνεντευξη με τους εκπροσωπους του ενωτικου συνδυασμου Αριστερα! Μ-ΛΚΚΕ (Απριλης 2000)

Χωρίς προσανατολισμό η ιδέα της ενότητας δεν είναι αρκετή

Συνέντευξη με τους εκπροσώπους του ενωτικού συνδυασμού Αριστερά! Μ-ΛΚΚΕ Αντώνη Παπαδόπουλο και Ρούντι Ρινάλντι

 

Αριστερά!: Εδώ και πάνω από ένα μήνα ανα­κοινώσατε την κοινή κάθοδο των δύο οργα­νώσεων στις εκλογές. Στη μέχρι τώρα κίνηση σας τι υποδοχή βρίσκει ο ενωτικός συνδυα­σμός ΑΡΙΣΤΕΡΑ! Μ-Λ ΚΚΕ;

 

Α.Π.: Η ανακοίνωση του συνδυασμού ΑΡΙΣΤΕ­ΡΑ! Μ-Λ ΚΚΕ βρήκε θερμή ανταπόκριση από τα μέλη των δύο οργανώσεων, τους συντρόφους και συναγωνιστές που παρακολουθούν από κο­ντά τις σχετικές εξελίξεις. Ταυτόχρονα, στη διάρκεια της προπαγανδιστικής δουλειάς που α­ναπτύσσει ο συνδυασμός, διαπιστώσαμε πως έ­χει απήχηση και υποστήριξη και από ευρύτερο κόσμο, κι αυτό δημιουργεί ενθουσιασμό και αισιοδοξία για την προσπάθεια αυτή.

Ρ.Ρ.: Θα ‘θελα να συμπληρώσω ότι αυτό που μας μεταφέρουν οι σύντροφοι που κάνουν περιοδεί­ες, κυρίως όσον αφορά κόσμο που πριν ήταν ξε­κομμένος ή κόσμο που είχε σχέση με άλλες ε­μπειρίες του παρελθόντος, πχ πρώην ΚΚΕ, και είναι δυσαρεστημένος γενικά, είναι ότι αυτός ο κόσμος βλέπει πως αυτή η ενωτική προσπάθεια απαντά στην ανάγκη του για ενότητα και για ά­νοιγμα τέτοιων διαδικασιών συνεργασίας. Πρό­κειται για κόσμο ξεκομμένο, απομονωμένο από διαδικασίες και αντιμετωπίζει τον ενωτικό συν­δυασμό με θετικό τρόπο, ως μια κοινή προσπά­θεια δύο οργανώσεων. Αυτό βοηθάει αρκετά και η αλήθεια είναι ότι ακούγεται από παντού.

 

Αρ.: Το κεντρικό σύνθημα της προεκλογικής σας καμπάνιας είναι «Να ανοίξει ο δρόμος στην πραγματική Αριστερά». Με ποιον τρόπο επιχειρείται η προώθηση αυτού του στόχου, τι σημαίνει για τον τρόπο κίνησης του συν­δυασμού, τι καθήκοντα θέτει;

Ρ. Ρ.: Αν θέλει κανείς σήμερα να μιλήσει για την οικοδόμηση μιας πραγματικής Αριστεράς, έχει ν’ αντιμετωπίσει μια σειρά δυσκολίες. Τόσο ε­πειδή υπάρχουν οι δυνάμεις του ρεφορμισμού και του ρεβιζιονισμού που έχουν κάνει αρκετό κακό τις τελευταίες δεκαετίες, αλλά και γιατί υ­πάρχει και μια παράδοση πολλών αγώνων του αριστερού και κομμουνιστικού κινήματος που δεν μπορεί να μην παρθεί υπόψη. Απ’ αυτή την άποψη, έχει σημασία να παρθούν τέτοιες πρω­τοβουλίες που να περιέχουν α) την υπεράσπιση του παρελθόντος, β) την αναμέτρηση με τη σύγ­χρονη πραγματικότητα και γ) τη δυνατότητα ν’ ανοιχτούν δρόμοι μέσα στους μαζικούς χώρους και στην κεντρική πολιτική σκηνή ενώνοντας δυνάμεις. Αυτό πρέπει να γίνει στη βάση μιας ξεκάθαρης πολιτικής άποψης και γραμμής, και αυτό είναι το ειδικό χαρακτηριστικό αυτού του συνδυασμού. Έγινε ενότητα ανάμεσα σε δύο οργανώσεις που επιμένουν πάνω στην ανάγκη να υπάρχει ένας καθαρός αντιιμπεριαλιστικός προσανατολισμός, γιατί χωρίς προσανατολισμό η ιδέα της ενότητας δεν είναι αρκετή για να φέ­ρει αποτελέσματα.

Α.Π.: Όταν λέμε «πραγματική Αριστερά» αρχικά την αντιδιαστέλλουμε με κάποια άλλη που εμ­φανίζεται ως αριστερά, είτε με τη μορφή του ΚΚΕ ή του ΣΥΝ. θεωρούμε ότι οι δυνάμεις αυ­τές με τις θέσεις, τη γραμμή και τη συνολική δράση τους όλα αυτά τα χρόνια δεν εκφράζουν το αριστερό και κομμουνιστικό κίνημα, και όχι μόνο αυτό, αλλά υπονομεύουν και σαμποτά­ρουν ουσιαστικά την προσπάθεια για την οικο­δόμηση μιας πραγματικής Αριστεράς. Επομένως, το καθήκον τώρα, όπως και πριν, είναι να οικοδομηθεί μια προοπτική στη βάση μιας καθα­ρής ιδεολογικοπολιτικής γραμμής που θα αντι­παρατίθεται στη γραμμή του ρεβιζιονισμού και θα ανοίγει δρόμο σε μια τέτοια πορεία. Αυτό το καθήκον δεν είναι καθόλου εύκολο, χρειάζεται να συσπειρωθούν δυνάμεις που έχει ωριμάσει μέσα τους αυτή η ιδέα. Ταυτόχρονα, θα πάρει χρόνο αυτή η προσπάθεια, η οποία βέβαια έχει ξεκινήσει πολλά χρόνια πριν, αλλά για διάφο­ρους λόγους δεν έγινε δυνατόν να έχει μαζική απήχηση μέσα στην ελληνική κοινωνία. Αλλά σταδιακά μπορούν να διαμορφωθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις για να μπει αυτή η διαδικασία σε μια νέα κατεύθυνση και να διαμορφωθούν οι προϋποθέσεις για την υλοποίηση αυτού του με­γάλου στόχου.

Aρ.: Παρατηρείται μια στροφή πλατύτερου κόσμου, ένα «ψάξιμο» προς τα αριστερά, κα­θώς και μια κινητικότητα στον ευρύτερο αρι­στερό χώρο. Πώς κρίνετε την κίνηση των άλ­λων κομμάτων και οργανώσεων που αναφέ­ρονται στην Αριστερά; Τι διαφοροποιεί τον ε­νωτικό συνδυασμό από τους υπόλοιπους; Γιατί σε τελική ανάλυση να ψηφίσει κάποιος ΑΡΙΣΤΕΡΑ! Μ-Λ ΚΚΕ;

Ρ.Ρ.: Έχει ενδιαφέρον να δούμε αν στις εκλογές αυτές θα παρατηρηθεί μια τάση αριστεροποίησης. Ενώ είναι λογικό να μην εκφραστεί στον ί­διο βαθμό με τις ευρωεκλογές, παρ’ όλα αυτά, θεωρώ αυτό σαν το πιο σημαντικό στοιχείο, σαν το βασικότερο δείκτη από την πλευρά που μας ενδιαφέρει. Φυσικά, σε δεύτερο επίπεδο, έχει σημασία η ποιότητα της αριστεροποίησης. Και εδώ εξηγούμε: η ψήφος προς το ΚΚΕ ή τον ΣΥΝ, ενώ μπορεί να είναι ένα σημάδι ή εκδήλω­ση της αριστεροποίησης, δεν δεσμεύει σε τίπο­τα τα κόμματα αυτά, δεν τα σπρώχνει προς τα αριστερά, δεν τα πιέζει. Μπορώ να ισχυριστώ -και βασίζομαι σε όλη την πολιτική τους στάση εδώ και δύο δεκαετίες-ότι η πιθανή ενίσχυσή τους τα καθιστά όλο και πιο «υπεύθυνα» και «ρε­αλιστικά». Τα «αριστερά» ανοίγματα ή τα «αρι­στερά» καμουφλάζ σχετίζονται και με προεκλο­γικούς σχεδιασμούς και με διαδικασίες ανασυ­γκρότησης. Δεν εκφράζουν μια πραγματική αρι­στερή πολιτική και δέσμευση. Ίσα ίσα σε επίπε­δο πολιτικών κατευθύνσεων, πίσω από μεγάλα λόγια και εύηχα συνθήματα, υπάρχει πάντα η α­ναγνώριση των συσχετισμών και όχι η συνειδη­τή, συνεπής πάλη για την αλλαγή τους. Τι άλλο εκφράζει για παράδειγμα η εξαφάνιση από τη μεριά του ΚΚΕ του συνθήματος «Να φύγει η Ελλάδα από το ΝΑΤΟ ή την ΕΕ»; Από όσα λέω προκύπτει πώς η θετική ψήφος προς τα αριστερά οδηγεί στην επιλογή κάποιου από τα ψηφοδέλτια της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς. Πέρα από το μαύρισμα των κομμάτων του συστήματος που με κάθε σιγουριά μπο­ρώ να προτείνω σε κάθε προβληματιζόμενο άν­θρωπο, πέρα από την υπενθύμιση του ρόλου που παίζουν και έπαιξαν οι ρεφορμιστικές δυ­νάμεις, θα συμβούλευα να προβληματιστεί σο­βαρά για το χώρο της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς. Από κει και πέρα, νομίζω ότι η ψή­φος στον ενωτικό συνδυασμό έχει πολλαπλά μηνύματα αλλά και δεσμεύσεις προς τις δυνά­μεις που προχώρησαν στο εγχείρημα αυτό: στη­ρίζω μια καθαρή, τίμια και ενωτική προσπάθεια, αναγνωρίζω την ανάγκη μιας πολιτικής γραμ­μής, και συγκεκριμένα την ειδική σχέση αντιιμπεριαλιστικού-αντικαπιταλιστικού αγώνα, τη διαπλοκή του ταξικού και του εθνικού στοιχείου στην περιοχή των Βαλκανίων, επιθυμώ να ανοί­ξει ένας νέος κύκλος διεργασιών και αγώνων για την ανασύνταξη του αριστερού κινήματος. Τα άλλα ψηφοδέλτια της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς δεν έχουν αυτές τις προδιαγραφές.

Α.Π.: Θα ήθελα να πω το εξής: Όντως υπάρχει μια αποδέσμευση δυνάμεων από την επιρροή των αστικών κομμάτων. Είδαμε να εκφράζεται αυτό -ιδιαίτερα στις ευρωεκλογές και θεωρούμε ότι αυτή η διαδικασία αποδέσμευσης είναι μια σημαντική, θετική διεργασία η οποία απηχεί και ορισμένες ουσιαστικές αλλαγές στην πολιτική συμπεριφορά των εργαζομένων. Το πρόβλημα είναι ότι δεν θα πρέπει αυτή η αποδέσμευση να οδηγηθεί σε κανάλια και σε κόμματα που μπορεί να εμφανίζονται ως αριστερά, όπως το ΚΚΕ και ο ΣΥΝ. Ιδιαίτερα το ΚΚΕ, που εμφανίζεται με ε­παναστατικές, αριστερές διακηρύξεις. Γιατί εί­ναι φανερό πως πίσω από αυτές τις διακηρύξεις και τις ταξικές φωνές το ΚΚΕ σήμερα εξακο­λουθεί να διατηρεί αναλλοίωτο ολόκληρο το περιεχόμενο της ρεφορμιστικής του πολιτικής, και σε ό,τι αφορά την κεντρική του πολιτική πρόταση, αυτή του λαϊκού μετώπου, και σε ό,τι αφορά τα ίδια τα πολιτικά του συνθήματα και τη γραμμή του. Πχ αρνείται να βάλει το ζήτημα ε­ξόδου της Ελλάδας από την ΕΕ και το ΝΑΤΟ. Ακόμα και σε ό,τι αφορά την πολιτική του δρά­ση και τακτική μέσα στους μαζικούς χώρους, διαπιστώνουμε από τη μια επαναστατικές κορό­νες και από την άλλη αναδίπλωση και προσαρ­μογή στις απαιτήσεις της κυβέρνησης. Κατά συ­νέπεια, νομίζουμε ότι αυτή η προσπάθεια του ΚΚΕ να εμφανιστεί ως το μοναδικό αριστερό κόμμα και να αξιοποιήσει πολιτικά τις κινητο­ποιήσεις που έγιναν το προηγούμενο διάστημα, ιδιαίτερα με τον πόλεμο στα Βαλκάνια, δεν θα πρέπει να έχει θετικό αποτέλεσμα, γιατί αυτό θα σημαίνει εγκλωβισμό σε μια γραμμή η οποία ουσιαστικά δεν οδηγεί σε μια διέξοδο, σε μια πραγματικά αριστερή κατεύθυνση. Σε ό,τι αφο­ρά τον ΣΥΝ, είναι φανερό ότι, παρά την προ­σπάθεια του να διασωθεί πολιτικά και να εμφα­νιστεί τώρα αντικυβερνητικά, σ’ όλα τα βασικά πολιτικά ζητήματα .συμπλέει με την κυβέρνηση και στήριξε όλο το προηγούμενο διάστημα την κυβερνητική πολιτική στα βασικά και κρίσιμα ζη­τήματα. Από κει και πέρα εμφανίζονται μέσα στο χώρο της λεγόμενης εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς άλλες δυνάμεις που διεκδικούν την ψήφο των αριστερών. Νομίζουμε ότι η κατεύ­θυνση αυτών των δυνάμεων δεν μπορεί να δώ­σει επίσης διέξοδο. Σε ό,τι αφορά το ΜΕΡΑ, βλέπουμε ότι η γενικότερη γραμμή του, ο τρό­πος που συγκροτήθηκε δεν προωθούν την υπό­θεση ανασυγκρότησης του αριστερού και κομ­μουνιστικού κινήματος. Σε ό,τι αφορά το ΚΚΕ(μ-λ) διαπιστώνουμε ότι, παρά τις προσπάθειες που έγιναν να υπάρξει ένα κοινό ψηφοδέλτιο, αρνήθηκε αυτή την πρόταση συνεργασίας που απευθύναμε και οδηγήθηκε σε μια αυτόνομη κά­θοδο στις εκλογές. Πιστεύουμε ότι ο ενωτικός συνδυασμός μπορεί να εκφράσει τις αγωνιστι­κές διαθέσεις ενός αριστερού δυναμικού γιατί εμφανίζεται με μια καθαρή γραμμή πάνω στα βασικά ζητήματα, γιατί είναι μια ενωτική προ­σπάθεια που πιστεύουμε ότι έχει βάθος χρόνου και, σε τελευταία ανάλυση, την επομένη των ε­κλογών θα αποδειχθεί ότι αυτός ο συνδυασμός έχει μια-σταθερή προοπτική, χαράζει μια νέα πορεία που μπορεί να συμβάλει σε μια ανασυ­γκρότηση των δυνάμεων της κομμουνιστικής Αριστεράς.

Αρ.: Ενώ υπάρχει η εκφρασμένη ανάγκη πολύ κόσμου για την ενότητα της Αριστεράς, υ­πάρχει και η κριτική πως οι εκλογικές συνερ­γασίες δεν προσφέρουν και πολλά πράγματα πέρα από μια καταγραφή. Πώς τοποθετείστε στο ζήτημα της προοπτικής; Υπάρχει η «επό­μενη μέρα» της συνεργασίας σας;

Α.Π. Καταρχήν, πρέπει να πούμε ότι δεν πρόκειται για μια ευκαιριακή εκλογική συνεργασία, όπως διατείνονται διάφορες πλευρές. Αυτή η συνεργασία είναι αποτέλεσμα μιας διεργασίας που έχει ξεκινήσει εδώ και ένα χρόνο, που δο­κιμάστηκε μέσα σε κινητοποιήσεις, μέσα σε α­γώνες, και νομίζουμε ότι εκφράζει το επίπεδο ωριμότητας των δυνάμεων που πήραν την πρωτοβουλία να συγκροτήσουν αυτό το συν­δυασμό. Κατά δεύτερο, πιστεύουμε ότι οι ίδιες οι δυνάμεις με τις δημόσιες δεσμεύσεις τους ξεκαθαρίζουν ότι αυτή η υπόθεση δεν είναι μιας χρήσης, αλλά είναι μια υπόθεση βαθύτε­ρη, ανταποκρίνεται σε ουσιαστικές ανάγκες του κινήματος, χωρίς να θέλουμε να πούμε ότι ο ενωτικός συνδυασμός ΑΡΙΣΤΕΡΑ! Μ-Λ ΚΚΕ έχει δώσει πλήρεις απαντήσεις σε όλα τα ζη­τήματα και ότι εν πάση περιπτώσει είναι ένας αυτόματος πιλότος που θα οδηγήσει τα πράγ­ματα αυτόματα εκεί που νομίζουμε. Αυτό που λέμε εμείς είναι ότι η γραμμή του ενωτικού συνδυασμού ΑΡΙΣΤΕΡΑ! Μ-Λ ΚΚΕ, η διάθεση των οργανώσεων που τον απαρτίζουν δημι­ουργούν την πεποίθηση ότι αυτή η προσπάθεια θα συνεχιστεί, προσπαθώντας να συμπεριλά­βει κάθε δύναμη ή ανένταχτο αγωνιστή που συμφωνεί με το πλαίσιο που διαμόρφωσε, και πιστεύουμε ότι αυτό θα εκφραστεί στους αγώ­νες που θα έρθουν την επομένη των εκλογών και που όλα δείχνουν ότι η περίοδος θα είναι ι­διαίτερα δύσκολη είτε βγει κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ είτε ΝΔ.

Ρ.Ρ.: Στο ερώτημα αυτό θα ήθελα να απαντήσω και λίγο διαφορετικά. Ας πούμε ότι ήταν απλά μια εκλογική συνεργασία. Ακόμα κι έτσι, δεν εί­ναι κάτι κακό. Φτάνει να γίνεται μ’ έναν καθαρό τρόπο, να έχει μια πολιτική βάση, να εξηγούνται οι λόγοι που προωθείται αυτή η εκλογική συ­νεργασία και να είναι ενταγμένη σ’ ένα ορισμέ­νο σχέδιο, σε μια ορισμένη τακτική κάθε οργά­νωσης που συμμετέχει σ’ αυτή. Γιατί υπάρχουν συνεργασίες που στηρίζονται σε κάποιες πολι­τικές εκτιμήσεις κι ας είναι εκλογικές, και υπάρ­χουν κι άλλες συνεργασίες και σφιχταγκαλιά­σματα που είναι για να κάνουμε κάτι, για να μπορέσουμε να υπάρξουμε, που εκδηλώνουν μια αγωνιώδη προσπάθεια ύπαρξης και κατα­γραφής και τίποτ’ άλλο. Για τις δύο οργανώσεις του συνδυασμού είναι φανερό από την ιδιαίτε­ρη πορεία τους τα τελευταία χρόνια ότι αυτή η αγωνία στη συμπεριφορά τους δεν μπορεί να καταγραφεί. Γιατί και οι δύο είχαν μια ανοδική πορεία και έχουν να επιδείξουν μια σειρά επιτυ­χίες σε μαζικούς χώρους ή σε διάφορες παρεμ­βάσεις που έκαναν στην κεντρική πολιτική σκη­νή, με πιο πρόσφατη αυτή των ευρωεκλογών και τη δημιουργία της ΑΑΚ. Αρα, η εκλογική συ­νεργασία για την οποία μιλάμε έχει κι ένα πα­ρελθόν συνεργασιών, δεν έπεσε από τον ουρα­νό αυτή η πρόταση, κανέναν δεν ξάφνιασε, μό­νο αυτούς που δεν παρακολουθούν την πορεία των δύο οργανώσεων, δεν παρακολουθούν τι λένε, τι γράφεται στα έντυπα τους ή θέλουν να παραποιούν όσα λέγονται και γράφονται για δι­κούς τους λόγους.

Γι’ αυτό θέλω να πω, παίρνοντας υπόψη όλες τις διεργασίες που γίνονται στην ελληνική κοι­νωνία, ιδιαίτερα τον τελευταίο χρόνο μ’ όλα αυ­τά που συνέβησαν μετά τον πόλεμο, ότι κατά την άποψη μας υπάρχει ανάγκη να επιταχυν­θούν τα βήματα ενότητας, συσπείρωσης, συ­γκρότησης, συνάντησης και συνεύρεσης όλων των αριστερών και κομμουνιστικών δυνάμεων στην Ελλάδα, ξεκαθαρίζοντας βήμα το βήμα και μέσα απ’ αυτή τη συνάντηση ιδεολογικά, πολιτι­κά και προγραμματικά ζητήματα δοκιμάζοντας στην πράξη την κοινή δράση, αλλά όχι να μιλά­με για μια κοινή δράση που δεν υπάρχει ή είναι μια κοινή δράση 30-40 ή 30 οργανώσεων μιας χρήσης μονάχα. Αυτό νομίζουμε ότι αργά αλλά σταθερά μπορεί να ανοίξει ένα δρόμο, κι αυτό ακολουθούμε.

Επομένως, δεν στέκει ούτε από ουσιαστική ά­ποψη ότι είναι απλά μια εκλογική συνεργασία. Αλλά ακόμα κι αν ήταν έτσι, θα θέλαμε και μια κριτική, θα θέλαμε όσοι το υποστηρίζουν να κρι­τικάρουν τη βάση αυτής της εκλογικής συνερ­γασίας, τις πολιτικές της θέσεις, τον τρόπο με τον οποίο κινήθηκε. Επιμένω σ’ αυτό το σημείο, γιατί μπορεί να υπάρχουν αγωνιστές που δια­φωνούν με τις επιλογές μας κλπ, δεν μπορούν όμως να μας κατηγορήσουν ότι ο τρόπος που κινούμαστε δεν είναι καθαρός, τίμιος, ειλικρι­νής.

Αρ.: Τι θα μπορούσε να σημάνει ένα καλό ε­κλογικά αποτέλεσμα για το συνδυασμό ΑΡΙ­ΣΤΕΡΑ! Μ-Λ ΚΚΕ και τι ένα κακό;

Α.Π.: Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε τη θέση μας όσον αφορά τις εκλογές και τα εκλογικά απο­τελέσματα. Μέσα στα πλαίσια του αστικού πο­λιτικού συστήματος η υπόθεση των εκλογών και της εκλογικής μάχης δεν είναι ένα ευνοϊκό πεδίο για τις αριστερές και κομμουνιστικές δυ­νάμεις, κι αυτό γιατί βλέπουμε ότι ακόμα και τώρα, στη διάρκεια της προεκλογικής περιό­δου, υπάρχει ένα πλήθος αποκλεισμών και α­ντιδημοκρατικών μεθοδεύσεων από την πλευ­ρά των αστικών δυνάμεων σε μια προσπάθεια να στηθούν φράγματα απέναντι στις αριστε­ρές, ιδιαίτερα, οργανώσεις. Κατά συνέπεια, το όποιο εκλογικό αποτέλεσμα για τις αριστερές οργανώσεις δεν εκφράζει αυτό που πραγματι­κά απηχούν μέσα στην ελληνική κοινωνία οι ι­δέες και οι απόψεις τους. Είναι δηλαδή ένα πε­δίο όπου παίζει με πολύ πιο ευνοϊκούς όρους η αστική τάξη και τα κόμματα της, σε αντίθεση με τα αριστερά και τα κομμουνιστικά κόμματα που έρχονται σε κάθε εκλογική μάχη με δυσμενείς όρους. Από κει και πέρα φυσικά ο ενωτικός συνδυασμός ΑΡΙΣΤΕΡΑ!Μ-Λ ΚΚΕ από τη στιγμή που ξεκινάει μια εκλογική μάχη, κατεβαίνει για να έχει ένα καλό εκλογικό αποτέλεσμα και όχι μόνο. Το κύριο και βασικό για μας είναι να περάσουμε σε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο της Αριστεράς τις ιδέες, τα μηνύματα, την προοπτική, τους στόχους αυτού του συν­δυασμού. Από την άποψη αυτή, μας ενδιαφέρει να φτάσει η φωνή η δική μας όσο γίνεται πιο μακριά, για να πούμε ότι οι στόχοι που θέσαμε εκπληρώθηκαν σε αυτή την εκλογική μάχη. Φυ­σικά πιστεύουμε και αγωνιζόμαστε να έχει και μια καλή εκλογική καταγραφή ο συνδυασμός ΑΡΙΣΤΕΡΑ! Μ-Λ ΚΚΕ και, στο βαθμό που εκ­φραστεί μια ανταπόκριση στην εκλογική μάχη που δίνει ο συνδυασμός, αυτό μπορεί να ευ­νοήσει και να δημιουργήσει συνθήκες καλύτε­ρες για το προχώρημα αυτής της προσπάθειας. Η θετική ανταπόκριση από τους εργαζόμενους απέναντι στο συνδυασμό θα ερμηνευτεί από τη δική μας την πλευρά σαν μια προσπάθεια να επιμείνουμε σε αυτό τον αγώνα, να συμβάλουμε όσο μπορούμε περισσότερο σε αυτό που έχου­με ξεκινήσει. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν θα κριθεί αυτή η προσπάθεια από αυτό ή το άλλο εκλογικό αποτέλεσμα, δεν είναι για μας δηλα­δή κυρίαρχο στοιχείο στην κίνηση μας η συγκε­κριμένη εκλογική καταγραφή. Πιστεύουμε ότι άλλοι είναι οι όροι και οι παράγοντες που πρέ­πει να καθορίζουν την πορεία που χαράχτηκε και, επομένως, δεν πιστεύουμε ότι ένα καλό ή κακό εκλογικό αποτέλεσμα -χωρίς να λέω ότι δεν δίνουμε σημασία σε αυτό το πράγμα- θα καθορίσει την πορεία, τους στόχους, την απο­τελεσματικότητα και τη χρησιμότητα αυτής της προσπάθειας.

Ρ.Ρ.: Κατεβαίνουμε σε αυτές τις εκλογές για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη συ­γκεκριμένη στιγμή για τη διάδοση των ιδεών μας και τη μεγαλύτερη επαφή των δυνάμεων μας με ένα ευρύτερο δυναμικό, το οποίο κάτω από άλλες συνθήκες είναι σχετικά δύσκολο να πλησιαστεί. Και για να φτάσει η φωνή μας, οι α­πόψεις μας, η πολιτική μας γραμμή όσο το δυ­νατόν πιο πλατιά, σε πανελλαδική κλίμακα. Απ’ αυτή την άποψη, έχει ουσιαστική για μας σημασία ο βαθμός απόκτησης δεσμών με ένα διάχυ­το και σκόρπιο δυναμικό, που φαίνεται ότι υ­πάρχει και το συναντάμε σε όλη την προσπά­θεια μας, και έτσι ένα εκλογικό αποτέλεσμα που να καταγράφει, στον έναν ή στον άλλο βαθμό, την προσπάθεια απόκτησης τέτοιων δεσμών εί­ναι οπωσδήποτε κάτι θετικό. Αυτό που μετράει είναι τι μένει μετά τις εκλογές σαν μια υπαρκτή δύναμη, σαν ένα υπαρκτό δυναμικό που στρα­τεύεται σε μια ορισμένη πορεία. Νομίζω ότι εκεί βρίσκονται τα ουσιαστικά και ενθαρρυντικά μη­νύματα που έχουμε πάρει μέχρι τώρα από την προεκλογική δραστηριότητα μας. Τώρα, αν θέ­λουμε να δούμε το εκλογικό αποτέλεσμα από διαφορετική σκοπιά, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να σταλεί ένα μήνυμα προς τις δυνάμεις αυτές τις αριστερές, τις διάχυτες, ή τις διάφορες συλλογικότητες που υπάρχουν στην Ελλάδα, ή προς τον κόσμο που βρίσκεται μέσα στο ρεφορμισμό αλλά δεν ικανοποιείται από τη γραμμή, τη στάση και την πολιτική συμπεριφορά των κομ­μάτων του, ότι υπάρχει μια άλλη Αριστερά που προσπαθεί να ανοίξει ένα δρόμο και δεν είναι μια ασήμαντη μειοψηφία. Αρχίζει σιγά σιγά να ξεπερνάει ορισμένες κλίμακες. Αυτό βέβαια εί­ναι κάτι που θα κριθεί και από το εκλογικό απο­τέλεσμα. Κατά την άποψη μου, το να καταδει­χθεί σήμερα ότι η βασική συνισταμένη του αντιρεφορμιστικού χώρου είναι δυνάμεις που ανα­φέρονται στο ζήτημα του πολέμου, της εκμε­τάλλευσης και της εξάρτησης με ένα συγκεκρι­μένο τρόπο και θέτουν τον αντιιμπεριαλιστικό αγώνα σαν κεντρική επιδίωξη συσπείρωσης των λαϊκών δυνάμεων θα είναι ένα δεδομένο που θα ανατρέπει κάποιους συσχετισμούς της δεκαε­τίας του ’90, όπου πάνω σ’ αυτό το θέμα υπήρ­χε μια θολούρα ή ένας λαθεμένος προσανατο­λισμός. Νομίζω ότι η καταγραφή αυτού του γε­γονότος θα είναι ένα πολύ σημαντικό μήνυμα και προς ένα σκόρπιο δυναμικό που θέλει να α­γωνιστεί και να παλέψει και βρίσκεται ήδη σε έ­ναν αντιιμπεριαλιστικό χώρο, και προς ένα δυ­ναμικό που βρίσκεται εγκλωβισμένο ακόμα μέ­σα στο χώρο του ρεφορμισμού και δεν βλέπει μέχρι τώρα κάποια σοβαρή προσπάθεια έξω ε­κεί.

Γι’ αυτό νομίζω ότι το να καταγραφεί αυτή η δύ­ναμη ως μια βασική συνισταμένη του αντιρεφορμιστικού χώρου θα βοηθήσει ώστε να πάμε προς τις αριστερές δημοκρατικές μάζες την ε­πόμενη μέρα, για να μπορέσει να ανοίξει ένας δρόμος στη βάση μιας καθαρής πολιτικής γραμ­μής. Αυτό το θεωρώ ό,τι πιο θετικό μπορεί να προκύψει από ένα καλό εκλογικό αποτέλεσμα. Όσο πιο μεγάλο το εκλογικό αποτέλεσμα τόσο πιο καλά. Πρέπει και να δώσουμε και τη μάχη της ψήφου όλο το προεκλογικό διάστημα με ι­διαίτερη ζωηράδα.

Αν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, θα σκεφτού­με τι λάθη κάναμε κλπ. Αλλά το θέμα είναι, θα εκφραστεί σε αυτές τις εκλογές η αριστεροποίηση; Θα εκφραστεί μια απόσπαση μαζών από τα δύο μεγάλα κόμματα ή από το χώρο του ρε­φορμισμού; Ο κόσμος που συμπεριφέρθηκε δια­φορετικά στις ευρωεκλογές θα το κάνει και τώ­ρα ή θα εγκλωβιστεί στα διλήμματα που θα του βάλουν; Εγώ νομίζω ότι αν εκφραστεί η αριστεροποίηση σίγουρα ο συνδυασμός μας θα πάει καλά. Αν εγκλωβιστεί, περιοριστεί, αν κινητο­ποιηθούν μηχανισμοί, τα διλήμματα μπουν πιο επιτακτικά μέχρι την τελευταία στιγμή, αυτό θα δυσκολέψει όχι μόνο το δικό μας συνδυασμό αλλά και άλλους που προσπαθούν να πάρουν ψήφους σε αυτή τη βάση.

εφημερίδα Αριστερά! Απρίλης 2000

Advertisements

Tagged: , , , , , , , , , , , ,

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: